Wróżka posługująca się astrologią

Wróżka posługująca się astrologią

Szczerze mówiąc, powyższe interpretacje nowilu wydają mi się zbyt neptunowe, by na ich podstawie jasno zdefiniować funkcję tego aspektu w tym artykule w kosmogramie urodzeniowym. Być wróżka zdaje sobie sprawę, iż  zasady o neptunowej orientacji są takie właśnie z tego powodu, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  opierają się jasnym, jednoznacznym interpretacjom. Wydaje się jednakże, że wróżka zdaje sobie sprawę, iż  podkreślony jest w tym artykule motyw subiektywnego wzrostu w efekcie poświęcenia się, altruizmu oraz głębokiej asymilacji duchowego zrozumienia. Być wróżka  mała planeta panuje nad mózgiem, systemem nerwowym i współdziała w wytwarzaniu krwi.
Uszkodzony Marsem przyczynia się do przekrwienia mózgu, nerwowości, defektów mowy.
Nic harmonijne aspekty z Saturnem powodują porażenie centrów nerwowych i mózgowych, paraliże, zakłócenia w funkcji zmysłów.
Okaleczony przez Urana – przyczynia się do silnych zaburzeń nerwowych. –
Uszkodzony Neptunem prowadzi do niedomagań psychicznych i zatruć narkotykami, lekami, pokarmami.

Panuje nad czynnościami rozrodczymi, seksualnymi, pęcherzem, mięśniami, kieruje utlenianiem krwi, odruchami i funkcjami wydzielniczymi. Choroby Marsowe to choroby o ostrym i nagłym przebiegu. Silne gorączki, złamania, wypadki, krwotoki, ukąszenia przez zwierzęta, skutki pobicia.
Uszkodzony przez Saturna hamuje funkcje płciowe i wydzielnicze. Tak zwana, w języku astrologii  wywołuje różnego rodzaju zaburzenia wewnętrzne, w tym również nerwowe, ale zależy to od rodzaju aspektu.
Złe oświetlenie przez Urana wprowadza bałagan w zastosowaniu energii, przejściowe kłopoty płciowe i wydzielnicze.
Nieharmonijne aspekty z Neptunem powodują chaos w wyżej opisanych funkcjach, ale nie tylko w tych. Chaos dotyczy również psychiki i może przejść w
najtrudniejsze do diagnozowania dla psychiatrów przypadki.

Category : Uncategorized